BİGMEV, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geliştirilen Global Compact – Küresel İlkeler Sözleşmesi, bütün ülkelerin kabul ettiği “Bin Yıl Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda yürürlüğe girdi. Bu sözleşmeyi kabul eden organizasyonlar, sözleşmedeki ilkelere bağlı olma sözü veriyor ve bu konuda her yıl bir ilerleme raporu hazırlıyor.
Gönüllülük esasıyla yürüyen Küresel İlkeler Sözleşmesi, dünyanın en büyük gönüllü katılım hareketi. 12’nci yılın sonunda Türkiye’de 242 organizasyon tarafından kabul edildi. Kurumlar; insan hakları, çalışma koşulları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında 10 temel prensibi iş stratejilerinin, operasyonlarının ve kültürlerinin bir parçası haline getireceklerini ilan ederek Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılmaktadır.
BİGMEV her yıl hazırlayacağı Communication on Progress (COP) raporuyla attığı adımları ve gerçekleştirdiği gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacak.

 
 
 
 


 

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 Temel İlkesi

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı.
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Çevre

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.
İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dâhil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.