• U BECU ANALIZIRANA BH EKONOMIJA

DİASPORA’DAN DİĞER HABERLER İÇİN  TIKLAYIN

 

“Bosna Hersek’in Dünyadaki Gücü”

 

Bosna Hersek Diasporası

Kesin rakamlar olmamakla beraber birçok gösterge dünyada BH diasporasının sayılarının Bosna Hersek’in toplam nüfusundan fazla  olduğu yönündedir. Bu sayının net olarak belirlenememesinin sebeplerinden biri Türkiye’de yaşayan Bosna Hersekli Boşnakların sayısının tespit edilememesinden kaynaklanmaktadır. Buna göre, diaspora sayısı ile ülkede yaşayan toplam nüfus sayısının oranı göz önünde alındığında BH diasporası en büyük diasporaya sahip ülkeler grubuna girmektedir.

BH diasporasının özellikleri ve avantajları:

1. BH diasporası sayıca fazladır, özellikle de parametre olarak BH’teki nüfus sayısını göz önünde bulundurduğumuzda,
2. BH diasporası genellikle eğitimli, genç, parlak geleceği olan başarılı bireylerden oluşuyor, dünyada bunu net gösteren birçok başarılı örnek bulunmaktadır,
3. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Bosna Hersek’in milli hedeflerine ulaşmasına yönelik güçlü istekleri bulunmaktadır. Bosna Hersek ile olan duygusal bağları, dünyanın neresinde veya kaç zaman önce gitmiş olursa olsunlar, oldukça güçlüdür,
4. BH diasporası dünyanın çok fazla ülkesinde bulunmaktadır (küreseldir), bu da BH’e kaliteli bir şekilde küresel temsil şansını vermektedir.

Genel olarak bakıldığında, diasporalar geldikleri ülkeler için hem pozitif hem de negatif olarak önemli bir ekonomik etkiye sahiptirler. Bosna Hersek açısından, bir yandan ülke dışına olan göçler (braindrain) sebebiyle ülkenin ekonomik büyümesinin en önemli unsurlarından olan ”insan sermayesi” oldukça azalmıştır. Diğer yandan, diaspora yurtdışından gelir getiren bir kaynak da olabilmektedir. BH Merkez Bankasının verilerine göre, diaspora vasıtasıyla ülkeye dışarıdan her yıl 2 milyar € gibi bir meblağ girmektedir.

Dünyada diasporaların ekonomiye katkılarını gösteren birçok olumlu örnek bulunmaktadır ve diasporalar yerel işletmeleri dünya işletmeleri ve ticaret ile bağlayan çok etkili bir yol olarak görülmektedir.

Uluslararası ağlarla ilgili yapılan bir bilimsel araştırmaya göre, nitelikli ve eğitimli diasporaların varlığı ülke için bir eksik değil, aksine ulusal çıkarların birlik gücü ile elde edilmesinde önemli bir avantaj olduğu belirtilmiştir.

Dünyada birçok örnek ve tecrübe göstermektedir ki, kendi ülkeleri dışında yaşayan insanlar başarılı bir biçimde ”yeni ülkeleri” ile ticari ve yatırım ilişkilerinin tanıtımını başarıyla yapabilmekte, çünkü piyasa, iş gücü, yatırımcılar, mevzuatlar vb. konularda daha kolay doğru bilgiyi elde edebilmektedirler. Bu anlamda en iyi örneklerden biri Çin diasporasıdır, çünkü diasporanın dünyadaki bağlantıları uluslararası ticarette önemli bir yer almakta ve Çin diasporası dünyayı ülkede bulunan işadamları ile bağlamaktadır, bir köprü görevi görmektedir.

BH Diasporasının Yapısı

Dünyada Bosna Hersek diasporası genel olarak kulüpler, dernekler, kültür merkezleri, Dünya Diaspora Birliği ve İslam birlikleri altında toplanmaktadır. Kulüpler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tüm özellikleriyle diasporanın gerçekleridir. Diaspora mensupları olarak bireyler kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kulüpler şeklinde kendilerini organize etmektedir. Bu kulüplerde gelenekler, görenekler ve kültürler korunur. Bazı ülkelerdeki BH imajı bu tür kulüplerin faaliyetleri ile belirlenmektedir ve bire bir orantılıdır. Etkinliklerde sergilenen halk oyunları gösterileri, yemekler, ülkenin güzellikleri, geleneksel kültür ve Bosna Hersek yaşantısına örnekler ülkenin imajına önemli katkı sağlamaktadır ve dış ülkelerde filtre olmadan doğrudan pozitif imaj oluşturmaktadır.

Diaspora Veritabanına Kaydolun

Adınız (gerekli)

Telefon Numaranız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Yaşadığınız Ülke (gerekli)

Yaptığınız İş (Gerekli)

Dünya'da Diaspora Stratejileri

Diaspora Dernekleri